Galerija

Akcija testiranja na HIV  u Nišu, Trsteniku i Lapovu

Završna konferencija”Smernice za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite”

Konferencija – Perspektive saradnje OCD i lokalnih samouprava

Obuke za osoblje CSR za rad sa LGBT osobama

Pomo? poplavljenima

Dan secanja na preminule od HIV/AIDS-a

“Akcije promocije dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV  i polno prenosive infekcije”

Karavan partnerstva

Dan ljudskih prava