Programi Asocijacije DUGA

Asocijacija DUGA deluje kroz tri programa:

Program “Unapređenja sistema socijalne zaštite za LGBT osobe i njihove porodice”

Do sada smo kroz akreditovani trening edukovali 1037 stručnih radnica i radnika sistema socijalne zaštite i 146 Centara za socijalni rad (CSR) i 3 Centra za porodični smeštaj i usvojenje i još 206 njih prošlo je akreditovane napredne treninge. Uspostavili smo sistem upućivanja i izveštavanja između Asocijacije DUGA i Centara za socijalni rad, a u svakom gradu u Srbiji imamo bar po jednog edukovanog socijalnog radnika, psihologa i pravnika koji su prošli naše treninge za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama. Kroz ovaj program do sada smo zajedno sa CSR vodili 19 zajedničkih slučajeva u kojima su klijenti i klijentkinje bile maloletne LGBT osobe koje su imale probleme u svojoj porodici. Najveći uspeh ovog programa se ogleda u tome da ni jedno od ove dece nije izmešteno iz svoje porodice, već se kontinuirano radilo sa članovima porodica i ova deca sada sigurno i bez problema žive sa svojim roditeljima, braćom i sestrama.

Program “Prevencija HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija (PPI).

Svake godine kroz ovaj program pružimo usluge za oko 1200 klijenata i klijentkinja. Jedina smo LGBT organizacija koja ima svoju mobilnu medicinsku jedinicu i na teritoriji cele Srbije pruža integrisane zdravstveno/socijalne usluge u sklopu kojih su: savetovanje i testiranje na HIV i PPI brzim testovima, psihosocijalna podrška, parnjačka edukacija, podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, upućivanje korisnika na institucije u kojima smo edukovali osobe za rad sa njima i praćenje klijenata i klijentkinja u institucije. Usluge pružamo odlaskom na teren, putem skype-a, info telefona ili email-a.

 Program “Ekonomsko osnaživanje LGBT osoba i njihovih porodica”.

U sklopu ovog programa smo otvorili hostel koji posluje u skladu sa principima socijalnog preduzetništva, tako da smo postali prva LGBT organizacija u Srbiji koja se tržišno orijentisala i po ovom principu počela da gradi svoju samoodrživost. U hostelu radno angažujemo samo LGBT osobe koje su žrtve porodičnog nasilja, a koje zbog ekonomske situacije, odnosno nezaposlenosti nisu mogle da se odsele i prekinu krug nasilja. Dok su radno angažovani u hostelu, mogu i besplatno boraviti u njemu. Istovremeno, zajedno sa nama u tom periodu aktivno traže posao, kako bi svoje mesto oslobodili za sledećeg klijenta ili klijentkinju.