Naš tim

Aleksandar Prica

predsednik upravnog odbora

Aktivista, komunikolog, pokretač inicijative za osnivanje Asocijacije DUGA. Od 2004. godine aktivno se bavim aktivizmom u oblastima ljudskih prava, socijalne i zdravstvene zaštite i bezbednosti. Razlog za moje aktivističko delovanje bio je izuzetno lične prirode. Nakon jako velikih problema u životu tokom odrastanja, a kada sam ih uspeo rešiti, dobio sam jaku želju da pomognem drugima i ta želja traje i nakon 17 godina. Iako rukovodim organizacijom, još uvek veliki deo svog vremena posvećujem direktnom radu sa korisnicima naših usluga, to me ispunjava i daje mi energiju za dalji rad.

Boro Novaković

generalni sekretar i savetnik za PPI i HIV/AIDS

Timu Asocijacije Duga sam se priključio 2008. godine. Jedan telefonski poziv je pokrenuo promene i procese i zaslužan je za buđenje aktivizma na polju borbe protiv PPI i HIV/AIDS-a, zaštite od iste i pomoć ljudima da promene svoje ponašanje. Vođen devizom “Vaše zdravlje, naša podrška” svakodnevno sam svedok rezultata svog rada i rada celokupnog tima Asocijacije Duga.

Slaviša Kovač

predsednik omladine

Zdravstveni radnik. Poslednjih 6 godina se intenzivno bavim ljudskim pravima, usavršavanjem sistema socijalne i zdravstvene zaštite, kao i podizanjem svesti ljudi o konceptu bezbednosne kulture.

Svaka osoba ima pravo na jednakost, toleranciju, neophodnu zaštitu u okviru svojih potreba, kao i da bude bezbedna. U okviru svog rada u Asocijaciji Duga nastojim da korisnicima prenesem što više znanja i pružim što više informacija koje se odnose na HIV i polno prenosive bolesti kako bi unapredili svoje reproduktivno zdravlje.

Viktor Tešić

projektni menadžer upravnog odbora

Osnovnu i srednju školu sam završio u Šapcu, a zatim sam školovanje nastavio na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Istoriju umetnosti. Iako istorija umetnosti i posao kojim se bavim nemaju sličnosti, uživam u svakom momentu, znajući da svojim radom činim skroman doprinos društvu u kome živim. U Asocijaciji Duga se već četiri godine bavim analizom i poboljšanjem sistema socijalne zaštite, omladinskom politikom, položajem mladih i kreiranjem aktivnosti koje pružaju ljudima priliku da javno izraze svoje mišljenje i podele svoja iskustva.

Ljubica Tešić

PR menadžer upravnog odbora

Oduvek sam osećala potrebu i želju da učestvujem i doprinesem čin borbi za ljudska prava. Pre 5 godina sam se uključila u tim Asocijacije Duga i počela da se bavim aktivizmom u želji da doprinesem poboljšanju kvaliteta života ranjivih grupa ljudi. Verujem u aktivizam, a učestvovanje u aktivnostima koje doprinose poboljšanju položaja osetljivih grupa društva i promocije tolerancije me čine srečnom, kao i pomisao da sam bila deo malog koraka za poboljšanje društva u kome živim. Pored ovoga, imam svoj redovan posao i aktivna sam u organizaciji dobrotvornih događaja u Šapcu.

Miloš Perić

programski koordinator

U Asocijaciji Duga sam od 2008. godine. Tokom rada u organizaciji stekao sam veliko znanje, veštine i iskustvo u oblasti HIV/AIDS prevencije, zagovaranja i lobiranja, kao i projektnog menadžmenta.  Takođe sam sertifikovani savetnik i edukator za dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranjena HIV. Aktivan sam član mnogih internacionalnih mreža, kao što su AIDS Society, AIDS Action Europe, COBATEST mreža itd, kao i stipendista Internacionalne AIDS konferencije. Bio sam vođa terenskog tima tokom Nacionalnog istraživanjao HIV prevalence među MSM populacijom i drugim ključnim populacijama, koje je organizovao i sprovedeo Instituta za javno zdravlje Srbije 2013. godine.

Vladimir Veljković

koordinator beogradskog ogranka Asocijacije DUGA

Član sam Asocijacije Duga od 2012. godine. Posedujem temeljno znanje, veštine i iskustvo u oblasti prevencije HIV/AIDS, zastupanju i javnom zagovaranju, kao i projektnom menadžmentu, te u učešću u pravljenju nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS. Tokom poslednjih 20 godina, stekao sam značajno iskustvo radeći kao projektni menadžer, a posedujem i sertifikat DPST savetnika/edukatora, PEER edukatora i trenera za trenere.

Marko Petrović

laborant i savetnik za HIV/AIDS i ostale polno prenosive bolesti

Diplomirani psiholog i laborant. U Asocijaciji Duga radim već tri godine kao laborant i savetnik za HIV/AIDS i ostale polno prenosive bolesti. Volim svoj posao i rad na terenu sa korisnicima. Mislim da naš tim obavlja važan posao u cilju sprečavanja širenja HIV/AIDS infekcije i na edukaciji stanovništa o važnosti reproduktivnog zdravlja.

Snežana Damjanović

koordinator za oblast obrazovanja i vaspitanja

Diplomirani inženjer organizacije rada, magistar odnosa sa javnošću i multimedijalne komunikacije.

Dugogodišnje profesionalno iskustvo sticala sam najpre u JP PTT Srbija, a zatim u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja gde i sada trenutno radim. Radila sam kao implementator obuka za odnose s javnošću za državne službenike iz organa državne uprave i u službi Vlade.

Danijela Đurđević

socijalni radnik, saradnik

Diplomirani sam socijalni radnik. Zaposlena sam u Centru za socijalni rad “Kolubara” Valjevo. Posedujem višegodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite.

Danijela Janković

pedagoški asistent, saradnik

Zaposlena sam u Osnovnoj školi ,,Nada Purić” u Valjevu. Član sam udruženja  Centar  za integraciju Roma iz Valjeva, u okviru kojeg učestvujem u realizaciji programa  koji se odnose na unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Aleksandra Spasojević

psiholog, stručni saradnik

Diplomirani psiholog – master sa višegodišnjim iskustvom rada u oblasti socijalne zaštite, zaštite žrtava porodičnog nasilja, rodno zasnovanog nasilja, trgovine ljudima. Stručni saradnik u projektima iz oblasti socijalne zaštite, porodičnog nasilja, rodne ravnopravnosti i oblasti van zavodskih sankcija i mera. Autor je nekoliko monografija i naučno-stručnih radova.

Filip Gračanin

saradnik

Master menadžer u hotelijerstvu. Diplomirao sam na Visokoj hotelijerskoj školi u Beogradu, nakon čega sam IV godinu studija završio na Fakultetu za menadžment u Beogradu. Svoje postdiplomske master studije sam završio u Valjevu na Univerzitetu Singidunum. Trenutno sam angažovan u hotelu „CrniVrh“ na Divčibarama, gde obavljam dužnosti F&B menadžera. Takođe sam dugogodišnji aktivista u nevladinom sektoru, gde sam radio na mnogim projektima koji se tiču obrazovanja, stanovanja i zdravlja marginalizovanih grupa. Kroz rad u nevladinom sektoru, uživao sam radeći sa mladim kolegama iz cele Srbije, koje spaja jedno, a to je pružanje pomoći svima onima kojima je pomoć potrebna.