Povratak sifilisa

Poznate li?nosti, about it kao što su Frederik Šopen, prescription Hajnrih Hajne, Šarl Bodler, Fridrih Ni?e – imale su sifilis, bolest sa mnogo lica i mnogo imena: francuska bolest, zaraza pohote i kameleon medicine.

Sifilis je zarazna bolest. Dugo vremena se ?inilo da pripada prošlosti. Me?utim, 2011. u Institutu Robert Koh gde se zarazne bolesti u Nema?koj prou?avaju i prate – registrovano je 3.700 slu?ajeva ove polne bolesti. U pore?enju sa prethodnom godinom, to je pove?anje od skoro 22 odsto.

alt

„Oko 93 zaraženih odsto su muškarci i od tog procenta ve?inu ?ine muškarci koji imaju seksualne odnose s drugim muškarcima. Mnogi od njih imaju polne odnose sa više partnera, pa je rizik od zaraze, za njih mnogo ve?i“, kaže doktorka Viviane Bremer.

Isprva deluje bezopasno…

Zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Treponema pallidum prenosi se uglavnom polnim odnosima. U prvi znake infekcije spada na primer, otok limfnih ?vorova na preponama ili ulkusi u podru?ju genitalija. Ali oni su obi?no bezb

olni i zato se ?esto ne uzimaju ozbiljno. „Oni sami pro?u posle nedelju ili dve, ?ak i bez le?enja“, kaže profesor Norbert Brokmajer, sa univerzitetske klinike u Bohumu.

Mnogi misle da je time problem rešen. „Me?utim bacil sifilisa ne ulazi u organizam samo preko genitalija. Isto važi i za oralni seks, pa tako u usnoj duplji, u grlu ili na ustima, na jeziku mogu da se pojave mali ?irevi“, kaže Brokmajer, koji je i predsednik nema?kog društva za polno prenosive bolesti.

Bolest koja nailazi u talasima

Penicilin je bio i ostao najbolji lek protiv sifilisa. Ako je zaraza otkrivena u ranom stadijumu, dovoljna je jedna injekcija. Ako se ne le?i odmah, ostaje zarazna i napreduje po fazama. Može izazvati osip po celom telu, ?ak i na tabanima i dlanovima.

?ak i decenijama posle infekcije, bolest može do?i u takozvanu tercijarnu fazu: izaziva ošte?enja krvnih sudova, ?ireve, upalu vidnog nerva, pa sve do po život opasnih unutrašnjeg krvarenja.

U ?etvrtom stadijumu sifilis postaje okrutna bolest – izazivaju?i halucinacije, demenciju, paralizu. Ove kasne posledice mogu ?ak dovesti i do smrti.

Polno prenosive bolesti

Sifilis može uspešno da se le?i ?ak i u kasnijim fazama. Ranije je ova zaraza bila kao danas HIV – zaraženi je morao da se nosi sa njom celog života.

Me?utim, za razliku od side, kondomi samo delimi?no štite od sifilisa, jer bakterije mogu da u?u u organizam i kroz male pukotine na koži ili netaknutu sluzokužu, i da se zatim šire po celom telu.

„Zbog toga ne treba da nas ?udi to što se broj infekcija HIV-om smanjuje, dok istovremeno raste broj zaraženih sifilisom i drugim seksualno prenosivim bolestima “, dodaje Brokmajer.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *