Podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om

parnjacko_savetovalisteopis usluge:
Pružanje informacija o HIV-u/AIDS-u, terapiji,  zdravstvenim i socijalnim uslugama i institucijama u kojima može dobiti pomoć,  zaštitu i negu. Usmeravanje na parnjačkog edukatora, odnosno osobu koja živi sa HIV-om i po potrebi praćenje korisnika u institucije. Pružalac usluge razgovora sa korisnikom o njegovim problemima, sumnjama, odgovara na njegova pitanja, ali nikada ne sugeriše rešenja, već korisnika ohrabruje da sam nađe rešenje i sam donese odluku. Ova usluga se može pružiti u prostorijama Asocijacije DUGA u dole naznačeno vreme ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.

radon vreme:

Zakazivanje radnim danima od 09:00 do 13:00. Usluga se pruža u skladu sa dogovorom sa korisnikom.