Momentum – Novi program Asocijacije Duga

MOMENTUM nov program koji sprovodi Asocijacija DUGA uz podršku Agencije za
međunarodni razvoj SAD (USAID), započeo je svoj život edukacijom tima Asocijacije DUGA u
Domu zdravlja Šabac.

U okviru ovog programa održaćemo edukacije za zdravstvene radnike, ali i 78 radionica sa trudnicama
i hronično obolelim osobama starijim od 45 godina u 13 okruga u Srbiji.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *