Lezbejski par može imati status majke deteta

Izraelski sud je u nedelju doneo istorijsku odluku. Lezbejskom paru priznato je maj?instvo nad sinom.

Pre šest godina, lezbejski par dobio je dozvolu od Ministarstva zdravstva za vantelesnu oplodnju. Jedna žena oplodila je svoju jajnu ?eliju spermom anonimnog donatora i ugradila je u matericu svoje partnerke.

alt

Tokom 2007. godine paru se rodio sin, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova priznalo je samo biološku majku kao zakonskog roditelja deteta. Vladaju?i su odbili da priznajuprava ženi koja je donirala svoju jajnu ?eliju i zahtevali od nje da pokrene postupak za usvajanje.

Par je to odbio i, umesto toga, žalio se sudu sa zahtevom da se obe žene prepoznaju kao majke deteta, prenosi portal Haaretz.

Država je tvrdila da ne?e biti mogu?e zakonsko priznavanje obe žene kao majki i naglasila da je jedan od kriterijuma za dobijanje dozvole za oplodnju bio taj da se donatorkijajne ?elije ne?e priznati status majke.

Sutkinja Alyssa Miller kritikovala je ovakvu odluku i uslove države prema ženi-donatorki jajne ?elije. “U slu?aju koji se nalazi pred nama, žena-donatorka i beba su u krvnom srodstvu. Beba je njena krv i meso”, zapisala je sutkinja u svojoj presudi koja je tako postala presedan u izraelskom zakonodavstvu.

“Stoga, nema jasnog razloga zbog kog bi ona trebalo da usvaja sopstveno dete jer je to u kontradikciji sa zdravim razumom i logikom”, dodala je u objašnjenju presude.

“Ovo nije presedan samo na nacionalnom ve? i na svetskom nivou”, izjavio je advokat ovog lezbejskog para.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *