Zona bez diskriminacije

U Sapcu kao i u drugim gradovima sirom Srbije ljudska prava jos uvek nisu u potpunosti zaživela. Najveci problem je strah od razlicitosti, naro?ito ako „razlicite osobe“ nisu bas vidljive. Kolika je odgovornost na vecinskoj populaciji da uci o marginalizovanim grupama, tolika je i na osobama iz marginalizovanih grupa da se priblizeopstoj populaciji, pokazu da su tu i da nema osnova za strah altkoji vodi diskriminaciji. Ovo pitanje za zajednicu je izuzetno važno, a u budu?nosti i neizbežno, po?nimo ga rešavati sada! Svaka diskriminacija prema bilo kojoj marginalizovanoj grupi, zajednici se negativno vrati.

Asocijacija DUGA realizuje kampanju „Zajedno do tolerancije“ uz podrsku Balkanskog fonda za lokalne inicijative i VIA fondacije, koji ce sva prikupljena novcana sredsta duplirati. Sredstva prikupljena ovom akcijom bice iskoriscena za osnivanje “ZONE BEZ DISKRIMINACIJE” u Šapcu, a da bi to u?inile/i moramo prilagoditi naše prostorije za ove aktivnosti i pristup svim osobama koje ?e ih koristiti. Prostorije su Asocijaciji DUGA donirane na koriš?enje u periodu od 10 godina.

Ova akcija se realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Šabac, srednjim školom za umetni?ke zanate Šabac, Udruženjem paraplegi?ara i Kulturnim centrom Roma zapadne Srbije.

U „ZONI BEZ DISKRIMINACIJE“ organizovace se radionice „ŽIVA BIBLIOTEKA“ gde ce „zive knjige“ (osobe iz marginalizovanih grupa) kroz interaktivan rad sa ucesnicima/ama deliti svoja iskustva i probleme sa kojima se susre?u u svakodnevnom životu. Zajednici u Sapcu, pruzicemo priliku da ucestvuje u ovim radionicama i tako omogu?iti da možda po prvi put sasvim otvoreno razgovara sa osobama iz marginalizovanih grupa, uci o njima, sagledava probleme sa kojima se susre?u u svakodnevnom životu, a tako i razbije strah od nepoznatog, sto ce dugoro?no dovesti smanjenju diskriminacije.

Pored toga prostor „ZONE BEZ DISKRIMINACIJE“ bice po potrebi ustupan organizacijama i institucijama koje u njemu mogu organizovati aktivnosti ?iji je cilj smanjenje diskriminacije.

Ovom kampanjom zelimo da vidimo i iskrenu želju, svih ?inilaca naše zajednice da rade na smanjenju diskriminacije.

Svojom donacijom pomogli biste prilago?avanje prostorija ovoj nameni, dok bi rad „ŽIVE BIBLIOTEKE“ i ostalih aktivnosti u potpunosti bio na volonterskoj osnovi.

Ako želite da se pridružite ovoj akciji i u?estvujete u otvaranju prve “ŽIVE BIBLIOTEKE” u Srbiji, možete to u?initi uplatom nov?ane donacije, u skladu sa Vašim mogu?nostima.

Žiro ra?un na koji možete izvršiti uplatu je 160 – 328935 – 52 Banka Inteza.
Svrha uplate: DONACIJA
Primalac: Asocijacija DUGA 7 oktobra br 1 15000 Šabac

Unapred zahvalni/e
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *