U Albaniji se otvara prva sigurna kuća za LGBT osobe

Sigurne ili tzv. rainbow ku?e sasvim su uobi?ajena pojava u brojnim zapadnim zemljama; gotovo svaka ve?a metropola ima svoju, prescription formalno od gradske/državne administracije finansirane, ili funkcioniše u obliku nekog od gradskih skvotiranih prostora od strane LGBTIQ populacije.

alt

Sli?no je i u regiji gde se do sada formalnom sigurnom ku?om može pohvaliti jedino Crna Gora, u ?ijem je glavnom gradu, Podgorici, krajem prošle godine najavljeno otvaranje prve pod pokroviteljstvom ambasade Kraljevine Holandije. Neformalne inicijative takve vrste u Srbiji pokre?e GSA, u zavisnosti od

potreba individualaca koji se ne mogu nositi s nasiljem u svojim okolinama, bilo porodi?nim ili školskim, pa su do sada u svojim mogu?nostima rešavali nekoliko sli?nih slu?ajeva.

Nešto više po uzoru na Crnu Goru, od sada uto?ište duginih boja ima i Albanija. Radi se o prvoj organizovanoj sigurnoj ku?i za LGBT osobe koje je ostvarilo udruženje PINK Embassy u saradnji s fundacijom Planet Romeo.

Sklonište, ?ija lokacija iz o?ekivanih razloga nije poznata, rezultat je dužeg istraživanja o zaista sigurnoj okolini za LGBT omladinu kako maloletnu, tako i punoletnu. PINK Embassy ve? duže javno izražava svoje nezadovoljstvo zbog ?estih slu?ajeva u Albaniji kada roditelji ili rodbina LGBT omladine loše reaguju po spoznaji seksualne orijentacije ili rodnog identiteta svoje dece, ?esto reaguju?i batinama i izbacivanjem iz ku?a. Ipak, postoje slu?ajevi u kojima su roditelji zapo?eli sa decom, nakon tog perioda, proces novog upoznavanja i zbližavanja.

Uzevši ovaj osetljivi period u životu svake mlade osobe, a posebno LGBTIQ mladeži koja se s predrasudama i zlostavljanjem suo?ava i ?eš?e od ostalih, PINK Embassy se o?igledno odlu?io izme?u ostalog da se specijalizuje za stvaranje sigurnijeg od onog iz kojega mnogi mladi dolaze.

Za Albaniju se svakako radi o velikom aktivisti?kom poduhvatu i napretku u zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba. Sli?ne formalno organizirane inicijative u Hrvatskoj ne postoje a stvoriti siguran dom za LGBTIQ omladinu organizacijama je samim tim teže jer nije neuobi?ajeno da nemaju ni svoje prostorije.

Da je sklonište potrebno svakako dokazuju brojni slu?ajevi koji postoje u zajednici. Verujem da su se mnogi od nas susreli s nekolicinom osoba koja se morala boriti za golu egzistenciju nakon bega ili izbacivanja iz doma, da se nikako ne radi o scenariju nekog filma. Tu su zatim i krajnosti kakvim je bila izložena April Estur s Filipina, trans devojka koja je bila smeštena u pritvor prihvatnog centra za strance u Ježevu, uprkos svom identitetu, na muško odeljenje, u ?emu tadašnji direktor nije video ništa ni najmanje sporno.

Dok državne strukture tako reaguju, sasvim je jasno da ?e pomo? LGBTIQ omladini u Hrvatskoj i dalje ostati na individualnim inicijativama pojedinaca i nekih aktivisti?kih kolektiva ograni?enih mogu?nosti.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *