Direktor Asocijacije DUGA imenovan je za predsednika Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj organizacija civilnog društva

Direktor Asocijacije DUGA Aleksandar Prica, rešenjem Vlade Republike Srbije, imenovan je za predsednika Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj organizacija civilnog društva, a predsednik Asocijacije DUGA Slaviša Kovač za zamenika člana. Prva sednica kojom je Aleksandar predsedavao, održana je u Palati Srbija, a tačke dnevnog reda bile su usvajanje Poslovnika o radu Saveta i transparentnije finansiranje organizacija civilnog društva. Zamenik predsednika Saveta je Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, a sekretar pomoćnik ministra Žarko Stepanović.

Predsednik Saveta i direktor Asocijacije DUGA, Aleksandar Prica rekao je da će se starati da se većina odluka u Savetu donosi konsenzusom, te da atmosfera u radu bude takva da doprinosi boljem razumevanju javnih vlasti i civilnog društva kako bi svi zajedno, naglasio je on, gradili bolju budućnost za sve naše građane.

Ministar Žigmanov, koji je i zamenik predsednika Saveta, rekao je da je pred Savetom veliki broj izazova koji će, uveren je ministar, biti rešavani u demokratičnom, tolerantnom i dijaloškom ambijentu. Ono o čemu budemo ovde razgovarali, naglasio je ministar Žigmanov, i odluke, preporuke i inicijative koje budemo donosili, treba da donesu boljitak i pridonesu kvalitetu života građana Republike Srbije.

Sekretar Saveta i pomoćnik ministra Žarko Stepanović izrazio je zadovoljstvo što Republika Srbija ima Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. On je podsetio da je Vlada usvojila istoimenu Strategija i prateći Akcioni plan, te da je proces izbora članova bio transparentan.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 28. septembra 2023 godine, usvojila je Odluku o osnivanju Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva kao savetodavnog tela Vlade i novog mehanizama za saradnju sa civilnim društvom. Savet je i prostor za dijalog o ključnim pitanjima koja se odnose na rad i delovanje civilnog društva.

Savet je obrazovan na period od pet godina, ukupno broji 20 članova, od čega 11 predstavnika organizacija civilnog društva, i 9 predstavnika organa državne uprave.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *