Realizovani projekti

2018.

NAZIV PROJEKTA: “Mladi za Mlade” (Youth for Youth)

DONATOR: International Aids Society

NAZIV PROJEKTA: “Podizanje kapaciteta lokalnih insiticija u cilju odgovora na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica”

DONATOR: Ambasada Kraljevine Holandije

NAZIV PROJEKTA: “LGBT osobe prepoznate kao osetljiva populacija u strateškom planu socijalnih politika Grada Šapca”

DONATOR: Trag Fondacija EU

NAZIV PROJEKTA: “Odgovor na HIV/AIDS i seksualno prenosive infekcije”

DONATOR: Lokalna samouprava Raška

NAZIV PROJEKTA: “Odgovor na HIV/AIDS i seksualno prenosive infekcije”

DONATOR: Lokalna samouprava Osečina

NAZIV PROJEKTA: “Preventivni socijalno-zdravstveni razvojni program”

DONATOR: UNDP – EU – Grad Šabac

NAZIV PROJEKTA: “Povećanje bezbednosti LGBT mladih”

DONATOR: Ministarstvo omladine i sporta

2017.

NAZIV PROJEKTA: “Napredni treninzi za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite”

DONATOR: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije

NAZIV PROJEKTA: “Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u pružanju usluga LGBT mladima”

DONATOR: Evropska Komisija – Erasmus + program

NAZIV PROJEKTA: “Promovisanje koncepta bezbednosne kulture za mlade LGBT osobe”

DONATOR: Misija OEBS

NAZIV PROJEKTA: “HIV prevencija u Raški”

DONATOR: Lokalna samouprava Raška

NAZIV PROJEKTA: “HIV prevencija u Šapcu”

DONATOR: Grad Šabac

NAZIV PROJEKTA: “Živa biblioteka”

DONATOR: Grad Šabac

2016.

NAZIV PROJEKTA: “Prevencija HIV-a na teritoriji Raške; Napredni trening za zaposlene u centrima za socijalni rad, za pružanje kvalitetnih usluga LGBT populaciji i njihovim porodicama u Osečini”

DONATOR: Kanadska ambasada

NAZIV PROJEKTA: “SOS LGBT linija – promovisanje koncepta dobre prakse u saradnji između policije i nevladinih organizacija”

DONATOR: Misija OEBS

NAZIV PROJEKTA: “Podrška LGBT osobama i njihovim porodicama”

DONATOR: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije

NAZIV PROJEKTA: “HIV prevencija u Raški”

DONATOR: Lokalna samouprava Raška

NAZIV PROJEKTA: “HIV prevencija u Bogatiću”

DONATOR: Lokalna samouprava Bogatić

NAZIV PROJEKTA: “HIV prevencija u Šapcu”

DONATOR: Grad Šabac

NAZIV PROJEKTA: “Živa biblioteka”

DONATOR: Grad Šabac