Onlajn podrška

online_savetovalisteopis usluge:

Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja putem i-mejla,  korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Takođe,  može dobiti informacije koje se inače daju tokom pružanja usluga parnjačke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju.