O Asocijaciji DUGA

Asocijacija DUGA je osnovana 2004. godine. Okupili smo se u nameri da naše društvo učinimo boljim za život, da živimo dostojanstveno, bezbedno, a onima koji su najosetljiviji u našem društvu da pružimo podršku, budemo uz njih.

VREDNOSTI:
Jednake mogućnosti pod kojima podrazumevamo da svi pojedinci u našem društvu imaju jednaka prava koja su zakonom zagarantovana, bezbednost, pravo glasa, sloboda govora i okupljanja, jednak pristup obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.

Kroz jednake mogućnosti podrazumevamo da pravna regulativa ne pravi razliku između pripadnika raznih društvenih grupa, odnosno da nema diskriminacije motivisane onim svojstvom koje predstavlja neotuđivi deo identiteta neke osobe. Na primer, pol, starost, seksualna orijentacija, poreklo, visina prihoda ili imovina, jezik, veroispovest, ubeđenja, stavovi, zdravlje ili invaliditet ne smeju dovesti do nejednakog tretmana pred zakonom i ne bi trebalo da neopravdano umanjuju mogućnosti pojedinca.

Rodna ravnopravnost za nas predstavlja jednake mogućnosti za žene, muškarce i osobe drugačijih rodnih identiteta da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju jednake mogućnosti da uživaju sve koristi i dobrobiti od napretka naše zajednice.

Dostojanstvo za nas predstavlja pravo svakog čoveka da bude vrednovan i poštovan.

Nenasilni dijalog za nas podrazumeva da ne ocenjujemo postupke i iskaze drugih, već pre da se posvetimo onome što osećamo i da izložimo naše želje ili potrebe. Njime podrazumevamo dvosmernu komunikaciju koja podrazumeva stav da smo i mi (kao i druga strana) odgovorni za svoje postupke. Iz tog razloga smatramo da je usmerena ka razvoju.

Tolerancija je za nas prihvatanje i saradnja sa ljudima bez obzira na njihov pol, starost, seksualnu orijentaciju, poreklo, visinu prihoda ili imovinu, jezik, veroispovest, ubeđenja, stavove, zdravlje ili invaliditet, drugačiji politički stav ili razliku po nekom drugom osnovu.

Humanost za nas predstavlja aktivan odnos prema ljudskim vrednostima i drugim ljudima, posebno prema onima koji nisu u stanju zadovoljiti svoje osnovne ljudske potrebe. Stoga, ako želimo ukazati na važnost humanosti, moramo promovisati duh pomaganja i ljubavi prema drugom čoveku.

STRATEGIJA: Samo ostvarivanjem svih ljudskih prava i sloboda, uz adekvatnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i bezbednost, možemo biti društvo dostojanstvenih ljudi.

NAŠA KRILATICA:
„Malo dobrote čoveka prema čoveku više vredi nego silna ljubav prema čovečanstvu.“ Dellen