Akcije dobrovoljnog savetovanja i testiranja na HIV u MSM populaciji

Tokom protekle dve akcije dobrovoljnog savetovanja i testiranja na HIVu MSM (muškarci koji imaju seks sa muškarcima) populaciji, koje je sprovela Asocijacija DUGA u saradnji sa beogradskim LGBT klubom MUSK Machine, svoj HIV status saznale su 32 osobe.

Korisnici su pored testiranja na HIV dobili informacije o načinima prenosa HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija, sigurnijim seksualnim praksama kao i kako da smanje rizik za dobijanje ili prenošenje HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *