Koliko je bitan „Terenski saradnik“ kao inovativna usluga za naše društvo?

Koliko je bitan „Terenski saradnik“ kao inovativna usluga za naše društvo?! 

 U sklopu naprednog treninga za stručne radnike i radnice sistema socijalne zaštite, na sesiji posvećenoj kreiranju adekvatne preventivne usluge za osetljive populacije teško dostupne sistemu socijalne zaštite, njih 78% je prepoznalo baš outreach (Terenski saradnik) kao uslugu koju je potrebno prepoznati i standardizovati u sistemu socijalne zaštite .

Projekat „Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna Asocijacija DUGA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *