Pilotiranje usluge “Terenskog saradnika”

Asocijacija DUGA realizovala je pilotiranje usluge „Terenskog saradnika“ !

Pilotiranje usluge je započeto na teritoriji grada Šapca i trajalo je 2 godine, nakon čega je Grad Šabac nastavio da finansira pružanje ove usluge, preko budžetske linije 481.  Mi sada želimo da ova preventivna usluga bude prepoznata u odluci o uslugama socijalne zaštite na lokalnom nivou i finansira se kao i ostale usluge socijalne zaštite preko budžetskih linija za pružanje usluga. 

Projekat „Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna Asocijacija DUGA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *