Trening “Povećanje komunikacionih kapaciteta OCD Šapca”

Komunikacija je moćno oružje koje možemo da upotrebimo da promenimo svet. Mi smo to prepoznali kao i CRTA. Udruženim snagama unapređujemo naše komunikacione strategije kao i komunikacione strategije aktivista organizacija civilnog društva iz Šapca. Želimo da budemo vidljiviji , da više razgovaramo sa vama, da nas lakše pronađete, da okupimo kritičnu masu i dobijemo veću podršku u našim naporima ka boljem demokratskom društvu.
Trening “Povećanje komunikacionih kapaciteta OCD Šapca” održan je 25, 26, 27. januara.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *