HIV prevencija uz podršku Gileada

Asocijacija DUGA je pokrenula novi projekat koji je podržan grantom od Gilead Sciences Europe Ltd. Projekat:“HIV prevencijia i testiranje među MSM populacijom u mobilnoj medicinskoj jedinici” ima za cilj da kreira uslove za efikasniji odgovor na HIV infekciju unutar MSM (muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima) populacije, kroz organizovanje sledećih aktivnosti: savetovanje i testiranje u mobilnoj medicinskoj jedinici u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu,edukaciju novih MSM outreach radnika i edukaciju zdravstvenih radnika kako bi se smanjila stigma i diskriminacija prema korisnicima zdravstvnih usluga iz MSM populacije.

Plan aktivnosti (grad, mesto i vreme) će redovno biti objavljivan na našim društvenim mrežama.

Trajanje projekta je godinu dana,a iznos granta je 33,044 EUR.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *