Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga

“Terenski saradnik“ podrazumeva odlazak na teren i dolaženje do pojedinaca koji pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva i koji se već nalaze u nekom riziku, sa ciljem da se taj rizik smanji ili eliminiše.


 Kada govorimo o rizicima pre svega mislimo na: rizik od nasilja, problema sa zakonom, pokušaja ili izvršenja suicida, smrti usled neadekvatnih uslova života i rada, napuštanja školovanja, siromaštva, rizičnog ponašanja te inficiranja HIV-om i drugim prenosivim infekcijama, kao i drugim rizicima po sebe i društvo.

 Naša inicijativa za obezbeđivanje kvalitetne preventivne trijažne socijalne usluge koja bi odgovorila potrebu za timom koji će direktno i posvećeno raditi sa pomenutim osetljivim grupama.


Projekat „Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna Asocijacija DUGA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *