Razvoj preventivnog socijalno-zdravstvenog programa

Tokom prvih 50 dana trajanja „Razvoj preventivnog socijalno-zdravstvenog programa“ dosegli smo ukupno: 33 LGBT osobe , 6 osoba koje žive sa HIV-om, 10 osoba koje se bave seksualnim radom, 6 osoba koje koriste psihoaktivne supstance, 18 mladih Roma , 4 dece koja su uključena u život i rad na ulici, 9 odraslih i starih koji su uključeni u život i rad na ulici, 19 osoba iz samačkih staračkih domaćinstava, 19 osoba sa invaliditetom i 4 osobe s udruženim rizicima.
Razvoj preventivnog socijalno-zdravstvenog programa“ je deo “ReLOaD” programa koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP Serbia.

Tim Asocijacije DUGA na terenu u mobilnoj jedinici

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *