Trening za aktiviste/kinje i volontere/ke

U okviru projekta “KOVID-19: dobre prakse za sigurniju budućnost” koji sprovodi Asocijacija DUGA, uz podršku projekta nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ, organizuje iskustveni online trening  psihosocijalne pomoći za pružaoce usluga, kao podršku u toku pandemije i u otežanim uslovima rada.

Trening se odnosi na podršku pružaocima usluga (zaposlenima i volonterima/kama u organizacijama civilnog društva) koje su bile angažovane u direktnom radu sa korisnicima/cama tokom pandemije.

Trening je iskustvenog tipa i biće predstavljene različite tehnike upravljanja stresom, kao i neke od inovativnih tehnika, za koja je istraživanjima potvrđeno da daju dobre rezultate u prevenciji nastanka traume prilikom rada u visoko stresnim okolnostima (kao što je trenutna pandemija): dijalektičko-bihejvioralne veštine emocionalne regulacije, tehnike zasnovane na polivagalnoj teoriji i EMDR tehnike za grupni rad. Obuhvatiće sledeće teme:

1. Upravljanje stresom i tehnike za prevladavanje stresa: (grounding tehnike, tehnike pune svesnosti, progresivna mišićna relaksacija (PMR), TIPP (dijalektičko-bihejvioralne krizne strategije)

2. Autonomni nervni sistem i odgovori na stres: tehnike relaksacije bazirane na polivagalnoj teoriji (parasimpatička aktivacija), dijafragmalno disanje itd.


3. Rezilijencija i briga o sebi za pomagače: prevencija i prepoznavanje sindroma sagorevanja, trauma posmatrača i prevencija traumatskih reakcija kod pomagača. Prepoznavanje i postavljanje ličnih granica.


4. EMDR-IGTP-OTS grupna tehnika, bazirana na EMDR-u, za rane intervencije u prevenciji traumatskih odgovora na stresne situacije (lični rad za učesnike).

Trening vodi Jelena Zulević, MSc, psihološkinja i sertifikovana psihoterapeutkinja, sa specijalizacijom rada na traumama i prevencijom traumatskih odgovora (obučena za konstruktivičku psihoterapiju, ACT, DBT, EMDR i IFS). 

Trening je iskustveni (neće biti puno predavanja, već će se fokusirati na proradu tehnika), uključuje rad na sebi i visoko je interaktivan. Zbog toga je je za učešće na treningu neophodno da imate stabilnu internet vezu, mirno mesto za rad na kome možete biti fokusirani na razgovor i uključene mikrofon i kameru (jer to ima veliki uticaj na kvalitet formiranja grupne atmosfere koja je važna za ovakvu vrstu rada). 

Online grupa će biti organizovana preko Zoom platforme, a link će stići na mejl nekoliko dana pre treninga. Prethodno prijavljivanje je obavezno, a možete se prijaviti preko sledećeg linka (prilikom prijave, birate jedan od dva ponuđena termina):

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *