Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga

Asocijacija DUGA će u periodu od 1. septembra 2022. Godine do 31. avgusta 2023. Godine u okviru programa javnog zagovaranja u zajednici „Pokret Polet“ finansiran od strane Evropske unije, a koji sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovoditi projekat „Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga“

Projekat „Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju “Pokret polet”, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna Asocijacija DUGA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *