Podrška putem Skype-a

skype_contact_online

opis usluge:

Ova usluga podrazumeva da korisnik može dobiti usluge paranjaške podrške,  medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija, podrške osobama koje žive sa HIV-om i psihosocijalne podrške, putem Skype-a. Podrška putem Skype-a se može realizovati u periodu kada korisniku odgovara, a zakazivanje se vrši putem telefona ili e-mail-a u dole nazna?eno vreme.Ova usluga je besplatna, osim usluge psihologa (psihološka podrška).

Skype name: asocijacija.duga015

radno vreme:

Radnim danima od 09:00 do 13:00

pružalac usluge:

1. Dr. Mr. Prim. Violeta Raki? – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
2. Jelena Zulevi? – psiholog – 10 godina iskusta u radu sa LGBT osobama.
3. Aleksandar Prica – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
4. Sandra Ili? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama..
5. Ana Kujundži? – psiholog – 3 god.intenzivnog iskustva sa LGBTosobama.
6. Ivana ?vorovi? – psiholog – (10 godina iskustva u radu sa gej muškarcima, 2 godine iskustva u radu sa roditeljima gej muškaraca).