Kako do efikasne antidiskriminacione politike u Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Asocijacijom DUGA organizuje okrugli sto Kako do efikasne antidiskriminacione politike u Srbiji?


Okrugli sto održa?e se 29. novembra 2012, approved od 12h u regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (ul. Nikole Tesle bb) u Šapcu. Ovaj skup deo je šireg programa javnih rasprava u okviru kojih ?e biti predstavljen proces izrade. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u Godišnjem izveštaju za 2011. Godinu kao prvu prepreku navodi upravo izradu Strategije.

Dokument je fokusiran na devet osetljivih društvenih grupa: žene, cheapest starija lica, pill LGBT i osobe sa invaliditetom, kao i one ?ije zdravstveno stanje može biti osnov za diskriminiaciju, zatim izbeglice i interno raseljena lica, kao i pripadnike nacionalnih manjina i malih verskih zajednica.

Pored analize odgovaraju?ih aktivnosti i mera, na ovim skupovima posebnu pažnju želimo da posvetimo razli?itim aspektima vezanim za borbu protiv diskriminacije na lokalnom nivou odnosno u lokalnim zajednicama.

U debati ?e u?estvovati predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, stru?njaci i drugi zainteresovani akteri, kako bi pomenuti problemi bili razmotreni na adekvatan na?in.

Molimo da u?eš?e potvrdite Milici Bogdanovi? u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na telefon 011/22-50-611 i 063/407-271 ili elektronskom poštom na: milica.bogdanovic@ljudskaprava.gov.rs

Nacrt programa možete preuzeti ovde.

Iskreno se nadamo da ?ete biti u mogu?nosti da se odazovete našem pozivu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *