Medicinske konsultacije

medicinske_konsultacije opis usluge:

Epidemiolog pruža zdravstvenu uslugu konsultacija u vezi prevencije, savetovanja i testiranja na HIV/AIDS i polno prenosive infekcije. Ova usluga se može dobiti u prostorijama Asocijacije DUGA u dole naznačeno vreme ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.
 Ova usluga pružena u prostorijama Asocijacije DUGA, pružena putem telefona, i-mejla ili Skype-a je besplatna. Ukoliko se realizuje na terenu, korisnik plaća putne troškove izlaska na teren.

kontakti:

 Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297 i 064/25-29-181

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs

radno vreme:

Zakazivanje radnim danima od 09:00 do 13:00. Usluga se pruža u skladu sa dogovorom sa korisnikom.

pružalac usluge:

Dr. Mr. Prim. Violeta Rakić – epidemiolog – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.