Panel “Razvoj filantropije u Srbiji”

10641245_10152775352841646_999409512328615768_n

Na poziv Trag fondacije, Predsednik Asocijacije DUGA, u?estvovao je na panel diskusiji “Razvoj filantropije u Srbiji“. Pored Aleksandra Price, na panelu su govorili i Marija Mitrovic iz Trag fondacije, Nathan Koeshall iz Fondacije Katalist i Nemanja Brkovi? iz Koncerna Bambi.
Ovaj panel se održaao u sklopu Serbian Visions – prvog multikongresa u Srbiji i festivala civilnog društva koji zajedno organizuju Privredna komora Srbije i Nema?ko – srpsko privredno udruženje. Serbian Visions je okupio veliki broj organizacija civilnog društva i kompanija sa ciljem podsticanja njihove me?usobne saradnje i unapre?enja filantropije u Srbiji.

Neka od pitanja na koja su panelisti odgovarali bila su: koji su trendovi davanja za opšte dobro u Srbiji? Kako stojimo u odnosu na druge države u regionu? Sa kakvim se izazovima susre?u organizacije civilnog društva koje prikupljaju sredstva u lokalnim zajednicama? Kakva je percepcija korporativnog sektora?
Aleksandar Prica je predstavio rezultate dve kampanje prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici, koju je Asocijacija DUGA vodila od 2011 godine. Posebno je istakao ?injenicu da je LGBT organizacijama, veoma teško da za svoje programe dobiju sredstva u lokalnim zajednicama, ali da nije nemogu?e.
Nathan Koeshall iz Fondacije Katalist, predstavio je rezultate istraživanja o filantropiji u Srbiji i na Zapadnom Balkanu.

Nemanja Brkovi? iz Koncerna Bambi, govorio je o društvenoj odgovornosti kompanija i za koje aktivnosti je Koncern Bambi uglavnom donirao sredstva.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *