Politički angažman LGBT osoba na Balkanu – trening za političko liderstvo

Obaveštavamo Vas da je poziv za slanje prijava za u?eš?e na treninzima “Politi?ki angažman LGBT osoba na Balkanu” otvoren.

Treninzi su osmišljeni da obezbede neophodna znanja LGBT (lezbejke, generic gej, healing biseksualne i trans) osobama koje žele da u?estvuju u demokratskim procesima, sick da se uklju?e u rad politi?kih stranaka i da zauzmu javne funkcije.

alt

 

Treninzi uklju?uju šest vikend-sesija (obavezno je poha?anje svih šest sesija) koje c?e se održati u Srbiji od maja do novembra 2014. godine.

Prvi trening ?e se realizovati 23-25 maja 2014. godine (tri dana) sa temom LGBT politi?ko liderstvo: Ja kao nosilac/teljka promena.

Cilj treninga:

Obezbediti teorijska i prakti?na znanja, veštine i podršku LGBT liderima/kama koji žele da u?estvuju u demokratskim procesima u okviru politi?kih partija i na eventualnim izborima za javne funkcije.

Ciljna grupa:

Trening je otvoren za trideset autovanih LGBT lidera/ki starijih od osamnaest godina, koji/e žive na podru?ju Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Crne Gore.

Sesije c?e biti sprovo?ene na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.U?esnici/ce moraju biti u stanju da razumeju engleski jezik, jer ?e neke od sesija biti vo?ene na engleskom jeziku.

Posebno ohrabrujemo lezbejke, biseksualne žene, trans, interseksualne sobe, osobe sa invaliditetom, HIV pozitivne osobe, kao i jezi?ke i etni?ke manjine da se prijave.

Prijave c?e biti otvorene do 11. maja 2014. godine ili dok sva mesta ne budu popunjena. Obaveštenje o ulasku u uži krug bi?e poslato 16. maja 2014. godine.

Trening realizuju: Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava(Labris), Gej i lezbejski Viktori institut-(Viktori) i Nacionalni demokratski institut(NDI), u saradnji sa Hajnrih Bel fondacijom, uz podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj(USAID) i Astrea lezbejske fondacije za pravdu.

 

Troškovi obuke, radnog materijala, smeštaja, obroka i prevoza za one koji žive u drugom gradu su pokriveni.

Online formular za prijave možete preuzeti OVDE.

U slu?aju da imate nedoumice ili pitanja možete pisati OVDE.

 

Više informacija o samom treningu možete prona?i u OVDE.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *