Poverenici uručena zahvalnica Asocijacije DUGA

zahvalnica
Poverenici Neveni Petruši? uru?eno je priznanje Asocijacije DUGA u znak zahvalnosti za podršku koju pruža ovoj organizaciju koja se bavi pravima LGBT osoba.

Zahvalnicu je u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti uru?io predsednik Upravnog odbora Asocijacije DUGA Aleksandar Prica. Poverenica Petruši? je rekla da se divi hrabrosti organizacija civilnog društva, page posebno onih koje deluju vam Beograda i koje se predano bore za ljudska prava, a naro?ito za unapre?enje položaja LGBT osoba.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *