Predstavljanje godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu

Predsednik UO Asocijacije Duga je dana 25.03.2015 u Narodnoj Skupštini, na poziv Gej strejt alijanse (GSA) predstavio deo godišnjeg izveštaja, o stanju LGBT ljudskih prava u oblasti socijalne zaštite

U Domu Narodne skupštine predstavljen je Godišnji izveštaj Gej strejt alijanse o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu.

Prisutnima se obratio potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Be?i? koji je rekao da je Narodna skupština postavila zakonodavni okvir i osnovala nezavisna tela ?ime je zagarantovana zaštita ljudskih prava i prava najugroženijih kategorija stanovništva.

10989963_10153188154325987_7658468100288052195_n

Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimovi? navela je da svaka razli?itost, pa i po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ne sme da bude povod za diskriminaciju isti?u?i da to pitanje prevazilazi okvir manjinske zajednice i uti?e na sve nas.

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanovi? poru?io je da MUP ne?e dozvoliti ugrožavanje ljudskih prava i sloboda nijedne manjinske grupe našeg društva i da Srbija ne sme biti plodno tle za širenje mržnje prema osobama druga?ije seksualne orijentacije. Stefanovi? je posebno istakao da je MUP obezbedio uslove za nesmetano održavanje Parade ponosa 2014. godine.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerovi? ukazao je na zna?aj me?usektorske saradnje i ja?anja svesti ljudi o položaju i pravima LGBT zajednice u Srbiji. Napredak u borbi protiv diskriminacije je vidljiv, naveo je Omerovi?, ali je dodao da je potrebno da društvo uloži dodatne napore u bori protiv govora mržnje i ohrabri žrtve nasilja da se obra?aju nadležnim institucijama radi zaštite.

GSAizvestaj2014-1-212x300
Prisutnima su se obratili i ambasador Velike Britanije u Beogradu Nj.E. Denis Kif i šef politi?kog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankoni koji su ukazali da diskriminacija LGBT populacije postoji u zemljama Evropske unije, ali da države treba da sankcionišu svaki vid nasilja prema pripadnicima najugroženijih manjinskih grupa. Oni su pohvalili reformsku politiku Vlade Srbije i izrazili uverenje da ?e se i dalje raditi na unapre?enju položaja LGBT populacije.

Najvažnije zaklju?ke Izveštaja predstavili su predsednik GSA Lazar Pavlovi?, izvršna direktorka GSA Mirjana Bogdanovi? i advokat GSA Aleksandar Olenik.

U Izveštaju se, izme?u ostalog, navodi da su u 2014. godini zabeleženi pomaci u oblasti zaštite ljudskih prava LGBT osoba, me?u kojima se izdvaja uspešno održavanje Parade ponosa. Zabeležen je i napredak u odnosu politi?kih faktora i državnih institucija prema LGBT zajednici.

Iako u 2014. godine nije zabeležen porast nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama u odnosu na 2013, pove?an je broj slu?ajeva nasilja u porodici i partnerskog nasilja u istopolnim vezama.

U Izveštaju se ocenjuje da je obrazovni sistem, koji treba da ima krucijalnu ulogu u pove?anju tolerancije i prihvatanja razli?itosti, i dalje inertan, a da je medijska slika o LGBT populaciji vidljivo poboljšana u prethodnih nekoliko godina.

Prema izveštaju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, LGBT populacija je grupa prema kojoj je najizraženija socijalna distanca ve?inskog dela društva, navodi se u Izveštaju.

Prezentaciji Izveštaja prisustvovali su predstavnici Narodne skupštine, izvršne vlasti, me?unarodnih organizacija i civilnog društva i medija.

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *