Psihološka podrška

parnjacko_savetovalisteopis usluge:

Psiholog i sertifikovani psihoterapeut pruža usluge psihološkog savetovanja, psihoterapije i krizne intervencije sa pojedincima, parovima ili porodicama (u prostorijama Asocijacije DUGA, na terenu, putem Skype-a i telefona). Koriš?eni modaliteti su konstruktivisti?ka i kognitivno-bihejvioralna terapija, pozitivno-psihološke intervencije, klijentom usmereno savetovanje i geštalt psihoterapija. Ciljevi psihološke pomo?i su rešavanje problema i postizanje željene promene kroz empatijsku podršku, osnaživanje i promenu perspektive u sagledavanju problema kako bi se postoje?i kapaciteti li?nosti iskoristili za njihovo rešavanje. Psiholog pruža usluge psihološkog savetovanja LGBT osobama, parovima ili roditeljima LGBT osoba. U radu sa klijentima koristi teorijske osnove i tehnike geštalt psihologije. Nastoji da kod klijenta postigne podizanje svesnosti, bolji kontakt sa sobom i drugima, preuzimanje odgovornosti za sopstvene izbore i prihvatanje sebe onakvima kakav jeste. Zakazivanje usluge obavezno, telefonom ili mailom.Ova usluga se napla?uje po tarifi 2,400.00 din po satu (bruto), ukoliko se pruža u terenskim uslovima, korisnik pla?a i putne troškove.

         

kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297; 066/20-40-13; 061/6619375; 064/214-33-05;

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs
jelena.zulevic@gmail.com
savinabarjaktarevic@hotmail.com
kujundzic.psiholog@gmail.com
icvorovic@yahoo.com

Radno vreme: 

Zakazivanje radnim danima od 09:00 do 13:00. Usluga se pruža u skladu sa dogovorom sa korisnikom.

pružalac usluge:

1. Jelena Zulevi?, MSc – psiholog –sertifikovani psihoterapeut (10 godina iskusta u radu sa LGBT osobama).
2. Ana Kujundži? – psiholog –sertifikovani geštalt psihoterapeut,3 godine intenzivnog iskustva sa LGBT osobama
3. Savina Barjaktarevi?, MSc – psiholog – sertifikovani trener životnih veština (2 godine iskustva u radu sa LGBT osobama).
4. Ivana ?vorovi? – psiholog – (10 godina iskustva u radu sa gej muškarcima, 2 godine iskustva u radu sa roditeljima gej muškaraca).