Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT

Zahvaljujući “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT i Građanskim inicijativama, nastojimo da povećamo :

  • dobrobit za sve naše, sadašnje i buduće korisnike
  • učešća građana u donošenju odluka
  • mobilisanje građana u procesima donošenja odluka
  • učešće Asocijacije DUGA u mrežama i savezima
  • uticaj na donosioce odluka
  • kvalitet, dostupnost i obim usluga građanima koji pripadaju ranjivim društvenim grupama

Projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ finansira Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *