Realizovan trening kurs u okviru Erasmus + projekta

Asocijacija Duga je u periodu od 07. do 15. decembra 2016. uspešno realizovala trening kurs za omladinske radnike,  pod nazivom “Capacity building of youth workers in providing services to LGBT youth“. Na treningu su u?estvovali omladinski radnici ispred partnerskih organizacija na projektu: Subversive Front iz MakedonijeIndependent Zenica iz Bosne i Hercegovine, LGBT Forum Progres iz Crne Gore i Bonsai iz Hrvatske.

Trening je realizovan u sklopu istoimenog projekta, finansijski podržanog od  strane Erasmus+ programa, a glavni cilj projekta je pove?anje  saradnje mladih iz 5 država (Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora), da kroz neformalno obrazovanje, pove?aju  svoje znanje i veštine za adekvatan pristup u radu i podršci LGBT+ osobama, kako bi na regionalnom nivou u?inili zna?ajne pomake u rešavanju problema ove populacije.

Jedan od rezultata treninga je i priru?nik kreiran zajedno sa u?esnicima tokom treninga, koji uklju?uje deo o senzibilisanom pristupu u radu sa LGBT+ osobama, kao i deo o vo?enju novih treninga na ovu temu.

 

Fotografije sa treninga:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *