Otpočeta realizacija projekta ”Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama”

erasmus-plus-logo Asocijacija Duga po?inje sa realizacijom projekta ‘Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama”  podržanog od strane Erasmus + programa u okviru Klju?ne aktivnosti 2 (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima Omladinski prozor Zapadni Balkan.

 

Projekat ‘Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama okupio je pet organizacija iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije sa ciljem pove?anja znanja i veština omladinskih radnika za adekvatan pristup u radu i podršci LGBT+ osobama, kako bi na regionalnom nivou u?inili zna?ajne pomake u rešavanju problema ove populacije. Ukupno 30 omladinskih radnika, po 6 iz svake zemlje partnera na projektu, u?estvova?e na  treningu u Srbiji  , kako bi kroz neformalno obrazovanje, podigli svoje stru?ne kompentencije za rad sa LGBT+ osobama, pre svega LGBT+ adolsecentima.

Partneri na projektu su: Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai iz Hrvatske, Subversive Front iz Makedonije, Independent ustanova za zaštitu ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine i LGBT Forum Progres iz Crne Gore.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *