Realizovana prva ”Živa biblioteka” u Šapcu

Asocijacija Duga je uz finansijsku podršku Grada Šapca i Institucijom poverenika za zaštitu ravnopravnosti organizovala prvu  ‘Živu biblioteku’  u Šapcu na Trgu šaba?kih žrtava.

Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde ?itaoci dolaze da pozajme “knjigu” na odre?eno vreme. Postoji jedna razlika: knjige u Živoj biblioteci su ljudi, i knjige i ?itaoci imaju priliku da u?u u pravi dijalog. Knjige u Živoj biblioteci su ljudi koji predstavljaju grupe koje su ?esto meta predrasuda i stereotipa, i koji su ?esto žrtve diskriminacije, predrasuda i socijalne ekskluzije. U ovoj biblioteci, knjige ne samo da mogu da pri?aju, ve? mogu i da odgovaraju na pitanja ?italaca, a mogu i da postavljaju pitanja i da u?e.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *