Asocijacija Duga podržana od strane IAS – Youth Champion programa

582632675_640

Projekat mladog predstavnika  Asocijacije Duga: “Youth for Youth – Combating HIV/AIDS and raising awareness among young MSM in Serbia” podržan je od strane IAS International Aids Society u okviiru programa Youth Champion.

U period od godinu dana predstavnik Asocijacije Duga, zajedno sa ostatkom tima, realizova?e seriju savetovanja i testiranja na HIV/AIDS u MSM (muškarci koji imaju seks sa muškarcima) populaciji. Jedna od aktivnosti ?e biti i fokus grupe sa mladim MSM osobama, na kojima ?e se diskutovati o trenutnim HIV/AIDS preventivnim aktivnostima i mogu?nostima za njihovo unapre?enje u skladu sa potrebama populacije.

Predstavnik Asocijacije Duga ?e tako?e imati priliku da rezultate projekta prezentuje na Internacionalnoj AIDS konferenciji u Amsterdamu 2018. godine.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *