Konferencija „Napredni treninzi za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“

ph-vladimir-opsenica-DSC_2021

Konferencija Napredni treninzi za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite
u organizaciji  Asocijacijacija Duga i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije
10. Februar 2017,  Palata Srbija

Konferencija je realizovana u okviru projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“ koju fininasira ambasada Kraljevine Norveške, a realizuje Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.
Fotografije sa konferencije © 2017 ph: vladimir opsenica:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *