Memorandumi o saradnji Centrima za socijalni rad za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama

Asocijacija DUGA obišla Centre za socijalni rad koji su prošli obuku „Smernice za rad sa seksualnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zastite“. Tom prilikom ure?eni su im sertifikati i potpisani memorandumi o saradnji u budu?nosti


Posle obuke koju je prošlo 146 Centara za socijalni rad „Smernice za rad sa seksualnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zastite“ koje su organizovale Asocijacija DUGA i Kancelarrija za ljudska i manjinska prava uz podršku Saveta Evrope i Britanske Ambasade, clinic Asocijacija DUGA je krenula u obilazak Centara za socijalni rad. Cilj posete je pored podele sertifikata i izrada protokola i referala za upu?ivanje korisnika/ica, see kao i potpisivanje memoranduma o saradnji kako bi definisali zajedni?ki rad u budu?nosti.

Presednik UO Asocijacije DUGA iz Šapca Aleksandar Prica i direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasi? potpisali su Memorandum o saradnji koji ima za cilj unapre?enje kvaliteta usluga lezbejkama, stuff gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama i ?lanovima njihovIh porodica.

Prema re?ima Price, ovaj projekat Asocijacija DUGA realizuje sa 146 centara za socijalni rad u Srbiju ?iji stru?njaci su prošli trening i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.

Prema njegovim re?ima, veliki problem je što LGBT osobe nemaju podršku svojih porodica.

Direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasi? je rekla da je ova ustanova ima obu?ene profesionalce koji ?e mo?i da rade sa ovim osobama i njihovim porodicama i pruže im stru?nu podršku.

Vasi?eva kaže da je potreban poseban pristup u radu sa njima, posebno u maloj sredini kakva je Pirot. Centar za socijalni rad dobio je zahvalnicu u znak priznanja za aktivno u?eš?e u edukaciji posve?enoj poboljšanju položaja ovih osoba i njihovih porodica.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *