Potpisan memorandum o saradnji sa Centrom za razvoj civilnih resursa iz Niša

Potpisivanje memoranduma o saradnji izmedju Asocijacije Duga i Centra za razvoj civilnih resursa iz Nisa
16 avgusta u Nišu, Asocijacija Duga i Centar za razvoj civilnih resursa iz Niša su potpisali memorandum o saradnji. U njemu su definisane osnovne ta?ke naše saradnje i zajedni?kog delovanja. Centar za razvoj civilnih resursa i Asocijacija Duga su i ranije uspešno sara?ivali, ali smo ovim ?inom želeli da ozvani?imo našu saradnju i obaveze jedni prema drugima. Sude?i po dosadašnjoj saradnji, sigurni smo da ?e ona i u budu?nosti biti produktivna i važna za obe organizacije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *