Dugom protiv homofobije

Danas se u svetu obeležava kao Me?unarodni dan borbe protiv homofobije, viagra jer je na taj dan pre dve decenije homoseksualnost prestala da se tretira kao bolest.
 

alt

Ove godine širom sveta se održavaju brojne edukativne aktivnosti, a u Srbiji na zgradama u kojima se nalaze Zaštitnik gra?ana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti bi?e razvijene zastave duginih boja, koje su simbol LGBT populacije.

Organizacija “Parada ponosa Beograd“ je povodom Me?unarodnog dana protiv homofobije izrazila zabrinutost, ail i optimizam, u pogledu afirmacije prava LGBT osoba u Srbiji.

U saopštenju su naveli da ?vrsto veruju “da ?e razli?iti društveni procesi poput pridruživanja Srbije EU i formiranja nove Vlade, doprineti bržem podizanju kvaliteta života LGBT zajednice”.

Na zgradama povernika za zaštitu ravnopravnosti, zaštitnika gra?ana i Doma omladine danas su povodom Me?unarodnog dana borbe protiv homofobije istaknute zastave boje duge koje su oznaka LGBT populacije, a tom prilikom poru?eno je da homofobiji i netoleranciji treba stati na put.

“Razvijanjem zastave duginih boja želimo da pošaljemo poruku javnosti da su homofobija i netolerancija pojave kojima se mora stati na put”, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruši?.

Ona je podvukla da su govor mržnje i nasilje nad pripadnicima LGBT populacije neprihvatljivi i da svi moraju da u?ine da se ose?aju bezbedno.

“Moramo da razvijemo svest o tome da svi u Srbiji moraju uživati ista prava i ose?ati se bezbedno“, rekla je Petruši? i ocenila da je to odgovornost ?itavog društva.

Ona je izrazila o?ekivanje da ?e budu?a strategija za borbu protiv diskriminacije, koja je u pripremi, veliki deo posvetiti borbi protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije.

Petruši? je dodala da bi taj dokument trebalo da definise i aktivnosti koje predvi?aju uklju?ivanje svih društvenih aktera koji treba da rade na prevazilaženju homofobije i razvijanju tolerancije.

“To je put do tolerantnog i demokratskog društva u kome ?e svako mo?i da kaže da uživa ista prava kao svi gra?ani”, istakla je poverenica.

Jovanka Todorovi? iz organizacije “Labris” naglasila je da isticanje zastave duginih boja treba da skrene pažnju javnosti na važnost 17. maja, kao i na to da su LGBT osobe u srpskom društvu diskriminisane.

Kako je istakla, u svetu se ve? 20. godina 17. maj obeležava kao Me?unarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije.

Todorovi? – Savovi? je podsetila da je tog dana 1990. godine sa liste SZO skinuta homoseksualnost kao bolest, a da je to Srpsko lekarsko društvo to u?inilo 2008. godine.

Zaštitnik gra?ana saopštio je da ima razloga da bude zadovoljan odnosom koji je razvio sa udruženjima za zaštitu prava gej i lezbejske populacije, kao i transrodnih osoba, i da o?ekuje od nadležnih državnih organa i institucija da se angažuju na unapre?enju i zaštiti njihovih ljudskih prava.

“Seksualna orijentacija i rodni identitet su li?na stvar pojedinca, ali se zaštita prava na razli?itost ti?e svih nas”, navedeno je u saopštenju.

Ukazuju?i da o pravu na razli?itost, uvažavanju i zaštiti druga?ijih, posebno kada su manjina, treba da se upoznaju deca u najranijem uzrastu, kako bi s tim saznanjima odrastali u osobe lišene predrasuda i stereotipa koje neznanje sa sobom nosi, ombudsman isti?e da je odgovornost obrazovnog sistema i profesionalaca u prosveti primarna.

Direktor Uprave za ljudska i manjinska prava Nenad ?ur?evi? je ranije istakao da su prošle godine brojni nosioci javnih funkcija “?esto davali opasne izjave”, koje su bile uperene protiv ove manjinske populacije.

“Potrebno je pokrenuti programe koji ?e imati za cilj razvijanje senzibiliteta me?u državnim službenicima, kako ne bi davali ovakvu vrstu izjava”, kazao je ?ur?evi?.

Od 2004. godine 17. maj se obeležava kao Me?unarodni dan borbe protiv homofobije. Toga dana 1990. godine Svetska zdravstvena organizacija skinula je homoseksualnost sa liste mentalnih poreme?aja.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *