UN konferencija „Jačanje lokalne demokratije“

Aleksandar Prica, predsednik Asocijacije Duga bio je jedan od uvodničara Konferencije „Jačanje lokalne demokratije“ koju je Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji realizovao u UN House.

Na konferenciji su uvodničari bili i Stalna predstavnica Programa ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Fransin Pikap, Šef odseka za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji, Nikola Bartolini, Regionalni menadžer ReLOaD2 programa Samir Omerefendić i Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Gordana Čomic.

Aleksandar je predstavio značaj ReLOaD programa Ujedinjenih nacija u Srbiji, kao i značaj civilnog sektora u jačanju lokalne demokratije. Asocijacija DUGA je već tri godine u okviru ovog programa finansirana u cilju pilotiranja outreach-a kao inovativnog, preventivnog i integrisanog socijalno – zdravstvenog metoda rada.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *