Potpisivanje ugovora sa lokalnom samoupravom Osečina

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije Duga Aleksandar Prica, store 10 marta 2015 godine, u lokalnoj samoupravi Ose?ina, potpisao je ugovor o finansiranju programa prevencije HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija na teritoriji ove opštine.

Ovo je šesta lokalna samouprava koja finansira ovaj program Asocijacije DUGA. Zadovoljni smo što i dalje nastavljamo rad na prevenciji HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija, iako je posle prestanka finansiranja od strane Globalnog fonda, više od 90% svih aktivnosti u ovoj oblasti ugašeno.

Pored rada na ovom programu, na teritoriji opštine Ose?ina, prošle godine prilikom vanredne situacije, dostavljali smo humanitarnu pomo?, organizovali umetni?ke radionice, psihosocijalnu podršku i podelili 60 paketi?a za decu školskog uzrasta.
osecina

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *