Priče iz lokalnih zajednica

Akreditacija programa za edukacije radnika i radnica u socijalnoj zaštiti na temu karakteristika rada sa LGBT osobama

“BCIF je od po?etka rada Asocijacije Duga, advice ne samo kroz odobrene donacije ve? i savete i treninge podizao kapacitete organizacije…”

Asocijacija Duga iz Šapca jedna je od nevladih organizacija koja je predano poslednju deceniju radila na senzibilisanju institucija o pravima i položaju LGBT osoba u našem društvu.

alt  Iza sebe ova organizacija ima brojne treninge i seminare sa predstavnicama i predstavnicima  zdravstvenih  i obrazovnih institucija, medijatorkama/ima pri sudovima i policije.

Poslednji zna?ajni uspeh Asocijacije Duga je akreditacija programa za edukacije radnika i radnica u socijalnoj zaštiti na temu karakteristika rada sa LGBT osobama, pod nazivom “Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite” – program je akreditovan na sastanku Odbora za akreditaciju Republi?kog zavoda za socijalnu zaštitu, održanom 10.04.2012. godine.

U toku priprema za akreditaciju programa, potpisani su memorandumi o saradnji  sa osamnaest centara za socijalni rad na unapre?enju kvaliteta života i pruženih usluga LGBT osobama  i ?lanova/ica njihovih porodica, kao i saradnje na me?usobnim edukacijama i upu?ivanju korisnika/ica usluga.  

Organizovana su i ?etiri pilot treninga, u Šapcu, Valjevu, Pe?incima  i Užicu na kojima je prisustvovala 51 osoba iz centara za socijalni rad sa kojima je potpisan memorandum o saradnji.

Ovaj projekat finansijski je podržalo Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, uprava za ljudska i manjinska prava, kao i resorno Ministarstvo rada i socijalne politike.

Prvu donaciju od Balkanskog fonda za lokalne inicijative organizacija Asocijacija Duga dobila je u okviru programa Aktivne zajednice za projekat „Zalaganje u smanjenju internalizovane homofobije” 2007. Godine. Potom u okviru programa Socijalna tranzicija uspešno je realizovan pilot projekat „Podrška LGBT osobama na teritoriji Opštine Šabac” koji je finansiran 2008. godine, ali i danas traje sa dodatnim setom usluga i to u Šapcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu. Poslednji projekat koji je Asocijacija Duga realizovala u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative bio je u okviru programa „Prikupljenje sredstava iz lokalnih izvora“ za projekat „Zona bez diskriminacije“ 2011. godine i ovaj projekat i danas traje.

alt

Uspešnu saradnju BCIF-a i Asocijacije Duga istakao je Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije Duga. „BCIF je od po?etka rada Asocijacije Duga, ne samo kroz odobrene donacije ve? i savete i treninge podizao kapacitete organizacije, mi danas, sa sigurnoš?u mogu tvrditi ne bi bili u ovoj meri uspešni u svom radu bez vaše podrške. Smatram da je tome najviše doprinelo profesionalno i uvek da pomogne spremno, osoblje BCIF-a, kao i vaši konsultanti/kinje, koje/i su i posle održanih treninga uvek bile/i spremni/e da nam pomognu u našem radu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *