Poziv za učestvovanje u pozorišnoj radionici

Afanisis-ili-o-presvlacenju Afanisis 622474_afanisis

 

Asocijacija Duga i Grupa „Hajde da…“ organizuju u periodu od 9. do 12. septembra 2015. u Šapcu radionicu koja ?e se, koriste?i praksu fizi?kog, plesnog, dramskog i dokumentarnog teatra, baviti pitanjima kao što su: Da li te drugi vide onako kako bi ti volelo, volela? Kakva je pozicija marginalizovanih grupa, u Šapcu? Da li je delovanje marginalizovanih grupa na neki na?in subverzivno i kako (u kom smislu)? Šta je to što vidiš kao važna društvena pitanja u Šapcu? Da li je umetnost prostor u kome možeš da postigneš jednaka prava? Šta je za tebe (pozorišna) umetnost? Mesto održavanja radionice ?e naknadno biti objavljeno. Vremensko trajanje tokom tri dana je u proseku 5 sati (sa dve do tri pauze). Radnim danima ?emo raditi od 16:00h.

Radionica je namenjene osobama (starijim od 18 godina) iz Šapca, koje su pripadnici, pripadnice marginalizovanih populacija ili umetnici, umetnice i aktivisti, aktivistkinje. Mogu se prijaviti osobe koje ranije nisu u?estvovale u sli?nim radionicama, kao i one koje bi želele da steknu novo i druga?ije pozorišno iskustvo.

U?esnici i u?esnice radionice ?e imati priliku da se uklju?e u jedan segment izvo?enja predstave „Afanisis ili o presvla?enju“ koju ?e Grupa „Hajde da…“ izvesti 12. septembra 2015. u Šaba?kom pozorištu.

Radionicu ?e voditi Boris ?akširan, koji ve? dugi niz godina kao pozorišni stvaralac koristi pozorišnu umetnost u cilju društvenog delovanja.

Kako je broj polaznika ograni?en, važno je da se zainteresovane osobe prijave na vreme. To mogu da u?ine tako što ?e popunjen upitnik za u?esnike i u?esnice (koji možete na?i klikom na ovaj link  Upitnik za prijavljivanje na pozorisnu radionicu) poslati na e-mail marko@hajdeda.org.rs Krajnji rok za prijave je 3. septembar 2015. u 14h.

Radionicu realizuju Grupa „Hajde da…“ i Asocijacija Duga, a finansijski ju je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *