Asocijacija Duga osnovala ogranak u Novom Sadu

duga

09 jula 2015 godine, Asocijacija Duga je osnovala ogranak u Novom Sadu. Za koordinatorku ogranka, imenovana je aktivistkinja Tijana Stojkovi?. U narednom periodu, usledi?e imenovanje ostalih ?lanica i ?lanova Upravnih Odbora ogranaka, definisanje oblasti njihovog delovanja i razvoj starteških planova. Upravni Odbori ogranaka, sada su zaduženi za njihov dalji razvoj i od mati?ne organizacije, mogu o?ekivati svu pomo? i podršku. Svi smo se složili da ?emo delovati kao jedan tim i nadamo se da ?e nam se pridružiti i drugi aktivisti i aktivistkinje, koje dele iste vrednosti i zalažu se za iste ciljeve kao i mi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *