Asocijacija Duga osnovala ogranak u Beogradu

duga

3. jula 2015. godine, Asocijacija Duga je osnovala ogranak organizacije u Beogradu. Za koordinatora ogranka imenovan je Vladimir Veljkovi?, dugogodišnji aktivista i saradnik Asocijacije Duga. U narednom periodu koordinator ogranka ?e imenovati ?lanove i ?lanice svog tima. Prve aktivnosti ?e biti definisanje prioriteta rada ogranka Asocijacije Duga u Beogradu, uspostavljanje saradnje sa institucijama i inteziviranje rada na prevenciji HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *