Realizovane ulične akcije u Nišu, Trsteniku i Lapovu

Asocijacija DUGA je u utorak 19 maja, realizovala 3 uli?ne akcije dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja (DPST) na HIV i jedan no?ni DPST, tokom kojih su savetovane i testirane 62 osobe.

Akcije su realizovane u Nišu, Trsteniku i Lapovu. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo našim partnerima koji su sa nama u?estvovali u aktivnostima i na teritoriji svojih gradova, obezbedili nam finansijsku i logisti?ku podršku.

U Nišu su nam pomogle naše koleginice i kolege iz Centra za razvoj civilnih resursa. U Trsteniku, lokalna samouprava, dom zdravlja i kancelarija crvenog krsta. U Lapovu, lokalna samouprava, dom zdravlja i kancelarija crvenog krsta.

Nastavljamo dalje sa akcijama prevencije HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija  uz podršku naših saradnika i saradnica iz vladinog i nevladinog sektora.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *