Održane prve ulične akcije u okviru kampanje kojom obeležavamo ”Dan sećanja na preminule od AIDS-a”

Asocijacija DUGA uz koordinaciju Odeljenja za HIV infekciju, polno prenosive infekcije, virusne hepatitise i tuberkulozu Instituta za javno zdravlje Srbije “Batut”, dana 11.05.2015 godine, realizovala je dve uli?ne akcije, dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja (DPST) u Raški i Tutinu i no?ni DPST u Kraljevu.

Akcije su realizovane uz podršku lokalnih partnera. Lokalne samouprave Raška i Tutin, pored finansiranja aktivnosti, obezbedile su i potrebne dozvole za ove aktivnosti. Domovi zdravlja Raška i Tutin, obezbedili su medicinske tehni?are koji su radili sa timom Asocijacije DUGA. Kancelarije za mlade iz ova dva grada, radili su na promociji aktivnosti.

Posebnu zahvalnost dugujemo celoj ekipi televizije Raška, koja uvek prenosi aktivnosti Asocijacije DUGA i time doprinosi našem cilju pove?anja vidljivosti, a samim tim i boljeg uspeha preventivnih aktivnosti, kroz pove?anje obuhvata klijenata.

Ovakvim pristupom zajedni?kog rada sa našim partnerima, želimo da pokažemo primer dobre prakse, rada u lokalnim zajednicama i kako se gradi “Podrška za budu?nost” kako glasi i slogan, me?unarodne kampanje ?iji smo deo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *