Kreiranje dokumenta Lokalnog akcionog plana za mlade grada Šapca

Radna grupa započela je rad na kreiranju dokumenta Lokalnog akcionog plana za mlade grada Šapca.

Deca i mladi, uključujući i mlade Rome, koji žive i rade na ulici, biće prepoznati u Lokalnom akcionom planu za mlade grada Šapca.

Asocijacija DUGA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) sprovodi projekat „Povećanje vidljivosti problema mladih iz vulnerabilnih populacija u lokalnom akcionom planu”.

UNFPA Serbia#Asocijacija_DUGA #LAP #Lokalni_akcioni_plan #mladi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *