Objavljen članak o Asocijaciji Duga u naučnom časopisu “The Lancet HIV”

U uglednom naučnom časopisu “The Lancet HIV” objavljen je članak autorke Sophie Cousin o radu Asocijacije Duga, trenutnoj situaciji u Srbiji kada je u pitanju HIV/AIDS, kao i održivost preventivnih usluga nakon odlaska Globalnog fonda (The Global Fund).
Link do sajta:

Link do članka:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *