Otpočeta realizacija Erasmus + projekta “Akademija za omladinske LGBT lidere”


Asocijacija Duga zajedno sa partenrskim organizacijama Subversive Front iz Makedonije i Iskorak iz Hrvatske, počinje sa realizacijom projekta “Akademija za omladinske LGBT lidere” podržanog od strane Erasmus + programa, u okviru Nacionalnog poziva i Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost omladinskih radnika, koji je objavila Fondacija Tempus.

Cilj projekta “Akademija za omladinske LGBT lidere” je povećanje uticaja omladinskih radnika kao lidera u borbi za LGBT prava i njihovo osnaživanje za učešće u procesima odlučivanja kroz aktivnu participaciju u demokratskom životu. Povećanje stručnih kompetenci i veština omladinskih radnika u oblastima pisanja projekata, strateškog planiranja, javnog zagovaranja, nastupa u medijima i radioničarskog rada. Povećanje aktivnog učešće omladinskih radnika u javnom životu, kroz procese javnog zagovaranja. Povećanje društvene uključenosti mladih u procese solidarnosti i smanjenja socijalne isključenosti LGBT osoba.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *